Javítóvizsgák

A javítóvizsgákkal kapcsolatos időpontok:

 • augusztus 23, 8-11 óráig: konzultáció,
 • augusztus 24: 8 - 9:45-ig: konzultáció
 • augusztus 25, 8 óra: javítóvizsgák.

A javítóvizsgák témakörei matematikából:

 Matematika

A témakörökhöz tartozó elmélethez tartozó feladatok a füzetben és a tanév során kiosztott feladatlapokon találhatók. Javaslom a Mozaik kiadó tankönyveit és feladatgyűjteményeit.

 • 9. évfolyam
  • Halmazelmélet
  • Alapműveletek, hatványozás
  • Oszthatósági szabályok
  • Összetett számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös többszörös és legkisebb közös osztó meghatározása
  • Nevezetes azonosságok
  • Algebrai kifejezések szorzattá alakítása
  • Függvényábrázolás, függvények jellemzése (lineáris, abszolútérték, másodfokú függvény, f(x)=1/x )
  • Abszolútértékes egyenletek
  • Egyenletrendszerek
  • Arányossági feladatok, százalékszámítás
  • A háromszögek tulajdonságaira vonatkozó tételek, ezekkel kapcsolatos feladatok
  • Sokszögek tulajdonságai, speciális négyszögek
  • A kör és részei (elnevezések, kerület, terület)
 • 10. évfolyam
  • n-edik gyök fogalma, azonosságai
  • Másodfokú egyenletek megoldása, másodfokú kifejezések szorzattá alakítása, diszkrimináns fogalma és alkalmazása
  • Másodfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
  • A másodfokú és négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése, transzformációi
  • Négyzetgyökös egyenletek
  • Számtani és mértani közép fogalma, feladatok
  • A középpontos hasonlóság és alkalmazásai
  • Magasságtétel, befogótétel
  • Szögfüggvények derékszögű háromszögben és szabályos sokszögekben, trigonometrikus területképlet
 • 11. évfolyam
  • Hegyesszögek szögfüggvényei
  • Forgásszögek szögfüggvényei (egységkörös definíció), nevezetes szögek szögfüggvényei, összefüggések a szögfüggvények között, trigonometrikus egyenletek
  • Kiválasztási és sorbarendezési problémák
  • Törtkitevőjű hatványozás, a hatványozás műveletei
  • Logaritmus definíciója, azonosságai
  • Logaritmus és exponenciális függvény
  • Logaritmikus és exponenciális egyenletek, egyszerű egyenletrendszerek
  • Exponenciális egyenlőtlenségek
  • Számítások derékszögű háromszögben
  • Számítások általános háromszögben (szinusztétel, koszinusztétel)

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 • 9. évfolyam
  Jellege: írásbeli vizsga (térképek, források, évszámok, nevek, fogalmak, ábrák ismerete, esszéalkotás)
  Felkészülés: Az órai jegyzet és a tankönyv alapján. (Száray Miklós, Történelem 9., OFI, Budapest, 2015.)
  Ajánlás: Zanza Tv https://zanza.tv/tortenelem
  Témakörök:
  Egyetemes történelem:
  • 1. Az ókori India (Tk. 26-27.o.)
  • 2. Spárta a katonaállam (Tk. 45-49.o.)
  • 3. Az athéni demokrácia kialakulása és fénykora (Tk. 50-54.o.)
  • 4. Julius Caesar egyeduralma és Augustus principátusa (Tk. 82-84.o.)
  • 5. Az iszlám vallás (Tk.125-128.o.)
  • 6. Keresztes hadjáratok (Tk. 131-132.o.)
  • 7. A gazdaság hanyatlása és fellendülése Ny-Európában (Tk. 134-138.o.)
  • 8. Az angol és francia rendiség kialakulása (Tk. 139-141.o.)
  Magyar történelem:
  • 9. A magyar államalapítás (Tk.182-186.o.)
  • 10. II. András és az Aranybulla (Tk. 190-191.o.)
  • 11. IV. Béla és a tatárjárás (Tk. 192-196.o.)

   

 • 10. A osztály (Kanovszki Renáta)
  Jellege: írásbeli vizsga (térképek, források, évszámok, nevek, fogalmak, ábrák ismerete, esszéalkotás)
  Felkészülés: Az órai jegyzet és a tankönyv alapján. (Száray Miklós: Történelem 10., OFI, Budapest, 2015.)
  Ajánlás: Zanza Tv https://zanza.tv/tortenelem
  Témakörök:
  Egyetemes történelem:
  • 1. A nagy földrajzi felfedezések ( Tk. 6-10.o.)
  • 2. Reformáció és ellenreformáció ( Tk. 11-15.o., 20-21.o.)
  • 3. Tőkés termelés kibontakozása Angliában (Tk. 23-26.o.)
  • 4. Az amerikai függetlenségi háború (Tk. 117-121.o.)
  • 5. Az I. ipari forradalom és következményei (Tk. 148-151.o.)
  • 6. A XIX. század uralkodó eszméi (Tk. 152-156.o.)
  Magyar történelem:
  • 7. Az ország két majd három részre szakadása ( Tk. 63-70.o.)
  • 8. Zrínyi Miklós személye és katonai tevékenysége (Tk. 91-92.o.)
  • 9. A Rákóczi- szabadságharc (Tk. 105-109.o.)
  • 10. Mária Terézia uralkodása és rendeletei (Tk. 189-191.o.)